Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/07/20 in all areas

 1. 20 points
  [ZinGuard] a) Comanda !token - Adaugat comanda !token si subcomenzile aferente pentru a facilita vanzarea/cumpararea tokenurilor fara sa mai interactionati cu un alt utilizator. Nota: - Tokenii nu vor fi 'creati' de ZinGuard, vei putea cumpara ZinTokenii ce au fost vanduti la ZinGuard ori au fost luati prin 'taxe'. Subcomenzi: - !token price (Afli pretul unui token de vanzare si cumparare) - !token buy (Cumperi un token) - !token buy 2 (Cumperi 2 tokene) - !token buy all (Cumperi toate tokenele de la ZinGuard daca ti le permiti, in caz contrar se va face calculul automat de cate anume poti lua) - !token sell (Vinzi un token) - !token sell 2 (Vinzi 2 tokene) - !token sell all (Vinzi toate tokenele ce le ai in inventar. b) Comanda !level Adaugat comanda: !level buy all - Prin adaugarea 'all' la level buy, vei achizitiona toate levele pentru care detii zincoins/zintokens. c) Taxe taxe taxe Nota: Avand in vedere ca acum poti achizitiona Token(s) fara sa mai astepti pt drop, il luam si pe asta la calcul. Sub level 50: b1) Se calculeaza cati ZinCoin(s) ar trebui sa iti fie taxati din cont. b2) Daca ai ZinToken(s), se vand cate sunt necesar pentru a achita taxa (b1) b3) Se vinde un level pana cand ai bani sa platesti (b1). Pentru level 50+ b1) Se calculeaza cati ZinCoin(s) ar trebui sa iti fie taxati din cont. b2) Daca ai ZinToken(s), se vand cate sunt necesar pentru a achita taxa (b1) d) Website Am adaugat grafic pentru urmatoarele: - Nr total de ZinCoin(s) pe ultimele 7 zile. - Nr total de ZinToken(s) pe ultimele 7 zile. - Pretul unui ZinToken pe ultimele 7 zile.
 2. 12 points
  ENG: Hello Indungi, I am Honored and this is the first interview for this category. Today I have Joosh as a guest, Administrator of International Forum. [!] ROM: Salutare Indungi, eu sunt Honored iar acesta este primul interviu pentru această categorie. Astăzi îl am ca invitat pe Joosh, Administrator al International Forum. [!] ENG: First of all, let's get to know eachother. So, my name is Iulian and I am 18 years old. What about you? What's your name and how old are you? [1] ROM: Pentru început, haide să ne cunoaștem unul pe celalalt. Așadar, numele meu este Iulian și am vârsta de 18 ani. Cât despre tine? Cum te numești și ce vârstă ai? [1] Joosh: Well, my real name is Romulo and I have 23 years old. [Păi, numele meu real este Romulo și am 23 de ani.] ENG: Well, nice to meet you [Joosh]. What about your country? Where are you from, how can you describe your homeland? [2] ROM: Foarte bine, încântat de cunoștintă [Joosh]. Ce ne poți spune despre țara ta? De unde ești, cum ți-ai descrie țara? [2] Joosh: I'm from far away, from Brazil .. it's a country that i love a lot although sometimes i wonder if i'm really Brazilian, and I hate the President. [Sunt de departe, din Brazilia .. e o țară pe care eu o iubesc foarte mult chiar dacă uneori mă întreb dacă sunt cu adevarat brazilian, și nu îmi place președintele.] ENG: Ok, so, moving a little bit forward, what is your dream life? What do you ask from this life, what would make you happy? [3] ROM: Bun, așadar, mergem puțin mai în față, ce este pentru tine o viață de vis? Ce anume vrei de la această viață, ce te-ar face fericit? [3] Joosh: My dream is to be very rich to travel all over the world, I like to get to know the culture of all possible countries, I hope that soon i will be able .. at the moment i study for medicine something that will take all my time but one day i can. What makes me happy is being with my family, friends and going out VERY, I love a party! [Visul meu este să fiu foarte bogat și să călătoresc prin toată lumea, îmi place să ajung să cunosc cultura tuturor țărilor posibile, sper curând să pot face asta .. acum studiez pentru medicină ceva ce îmi va lua tot timpul, dar într-o zi o să pot. Ce mă face pe mine fericit este să fiu alături de familia mea, prieteni și să ies foarte mult pe afară, iubesc petrecerile.] ENG: Do you have any issues that your dream can not come true? [4] ROM: Ai ceva dubii că acest vis nu poate deveni realitate? [4] Joosh: I think everything is possible as long as my effort is great. [Consider că orice este posibil atâta timp cât efortul meu este pe măsură.] ENG: So, now we know some of your off-line life, like your name, age, country and your dream, but, what about your love life? Do you have a girlfriend? [5] ROM: Așadar, acum știm câte ceva despre viața ta off-line, cum ar fi numele tău, vârsta, țara și visul tău, dar, ce ne poți spune despre viața ta amoroasă? Ai o prietenă? [5] Joosh: My heart doesn't accept any more disappointments hahahah, some "moves" but i don't want dating now. [Inima mea nu mai acceptă dezamăgiri hahahah, câteva "au trecut", dar nu vreau să încep să ies acum cu cineva.] ENG: An unexpected answer. Enough with personal life questions, let's move on to online, how did you got to this nickname? [6] ROM: Un răspuns neașteptat. Deajuns cu întrerbările despre viața personală, să trecem mai departe la online, cum ai ajuns la acest nickname? [6] Joosh: I don't know yet, it was the first thing that came to mind but my real nickname for games is different. [Nu știu încă, a fost primul lucru care mi-a venit în minte, dar nickname-ul meu real pentru jocuri este diferit.] ENG: Why did you chose Indungi Romania and not other foreign community? [7] ROM: De ce ai ales Indungi Romania și nu o altă comunitate străina? [7] Joosh: Long story ... but I found indungi through CS. I became the owner of a server called GOLD at the time and ended up creating interest in the forum, about 8 years ago. [Poveste lungă ..., dar am dat de Indungi prin intermediul CS-ului. Am devenit owner-ul unui server numit GOLD la momentul ăla și am sfârșit interesat de forum, acum 8 ani.] ENG: Friends are important, even if they are on the online part of your life. Do you have friends here? If yes, can you call them? [8] ROM: Prietenii sunt importanti, chiar dacă sunt în partea online a vieții tale. Tu ai prieteni aici? Dacă da, îi poți numi? [8] Joosh: I have some virtual friends that in reality many are no longer active on the forum and some are still. [Am câțiva prieteni virtuali, unii nu mai sunt activi pe forum și alții sunt.] Old friends: @hardweLL693, @brightside, @ExE.aim?, @Ancaa., @PuFuL3T3, @Hazard‵, @Paradox, @Angrry™ [Prieteni vechi:] Some new: @Alex xD @ Indungi, @-Criss-, @capsunica, @ღCatalinaღ, @Coduri.Da, [Câtiva noi:] @Andreea., @iONUT @ Sorry if I forgot someone. [Îmi cer scuze dacă am uitat pe cineva.] ENG: Can you describe Indungi Romania in 2-3 rows? What do you like about this community and what you dislike? [9] ROM: Poți descrie Indungi Romania în 2-3 rânduri? Ce îți place la această comunitate și ce nu? [9] Joosh: Well, Indungi is a Romanian-based community that since i arrived i looked for a space for foreigners (like me), basically a place for games and pastimes where you interact and meet a lot of nice people (or not). [Păi, Indungi este o comunitate bazată pe români, unde, de când am ajuns am căutat un spațiu pentru străini (ca mine), la bază este un o comunitate pentru jocuri, jucători și distracție unde interacționezi și întâlnești foarte multe persoane de treabă (sau nu). What I like is the organization, originality and commitment of some people. [Ceea ce îmi place este organizarea, originalitatea și angajamentul câtorva persoane.] What I don't like is some delays and confusion between people. [Ceea ce nu îmi place sunt dereglările dintre persoane și confuziile create.] ENG: What about your rank here? I see that you are an Administrator, how much work did you put here for gaining this rank? [10] ROM: Ce poți spune despre rank-ul tău de aici? Văd ca ești un Administrator, câtă muncă ai depus aici pentru a putea primi acest rank? [10] Joosh: Hahahaha, a lot. [Hahahaha, foarte multă.] I always did my part on the forum, I think my rank is deserved, but it was a long time. [Mereu mi-am făcut partea mea de muncă pe forum, consider că merit rank-ul meu, dar a fost nevoie de foarte mult timp.] ENG: How can you describe your staffmates? Do you like the atmosphere that staff team brings? [11] ROM: Cum ți-ai putea descrie colegii din staff? Îți place atmosfera pe care echipa staff o aduce? [11] Joosh: At the moment i have no disagreements with any member of the staff although one in particular sometimes makes me upset for particular reasons that I will not mention here, but in general it is a good team. [În momentul acesta nu am nicio neînțelegere cu unul din membrii staff cu toate că uneori în particular am discuții cu cineva din motive personale pe care nu le voi menționa aici, dar in general este o echipă bună.] ENG: I would like to know, what are your responsible with as Administrator? [12] ROM: Mi-ar plăcea să știu, cu ce ești responsabil ca Administrator? [12] Joosh: Let's say i'm a General Administrator, I have responsibility for two projects (International and IT) + Assistance Forum & Members, and i also try to keep an eye on everything from the forum even to other projects. [Să spunem că sunt un Administrator General, sunt responsabil cu două proiecte (International Forum and IT) + Asistența Forum și Membrii, și de altfel încerc să fiu atent la tot ce este pe forum, chiar și la celelalte proiecte.] ENG: So, as Administrator, I think you should have a team on your project. How are you dealing with them? How can you describe your team and project? [13] ROM: Așadar, ca Administrator, cred că ar trebui să ai o echipa pe proiectul tău. Cum te înțelegi cu ei? Cum îți poți descrie echipa și proiectul? [13] Joosh: I take care of the projects particularly and in general the teams are good, the international team in evidence is a very hard team that helps a lot, in the IT category the members also help a lot everyone who has doubts. [Mă ocup personal de proiecte și în general echipa este bună, după cum se vede International Team este o echipă greu de ținut care ajută foarte mult, pe categoria IT membrii ajută de asemenea pe oricine are o problemă.] ENG: That being said, you seem to be a responsible, hard-working and mature thinking man. How would you describe our interview? What would you improve? [14] ROM: Acestea fiind spuse, tu pari a fi un responsabil, muncitor și matur bărbat, Cum ai descrie interviul nostru? Ce ai îmbunătății? [14] Joosh: In my opinion everything is fine, it was a good interview. [În opinia mea totul este în regulă, a fost un interviu bun.] ENG: Thank you for your feedback, don't forget to tell your friends to read it, I think it is an awesome interview. Thank you for being part of my interview, for answering my questions and for being honest to your fellows. [!] ROM: Mulțumesc pentru părerea ta, nu uita să le spui prietenilor să îl citeasca, eu cred că este un interviu minunat. Îți mulțumesc pentru că ai făcut parte din interviul meu, pentru că ai răspuns întrebărilor mele și pentru că ai fost onest față de ceilalți. [!] ENG: Thank you too for reading this interview, do not forget to leave a like if you enjoyed it and a feedback comment about things you liked and disliked in this interview. See you soon with another Administrator Interview. [!] ROM: Vă mulțumesc și vouă pentru că ați citit acest interviu, nu uitați să lăsați un like dacă v-ați distrat citind și un comentariu cu parerea voastră despre lucrurile ce v-au plăcut și lucrurile ce nu v-au plăcut în acest interviu. Ne vedem curând cu un alt interviu cu un Administrator. [!] ENG: Do not forget, if you are not an Administrator, you can have an interview too at the price of 5000 tokens. [!] Toll: 2000 Tokens. ROM: Nu uitați, dacă nu sunteți un Administrator, puteți beneficia și voi de un interviu la prețul de 5000 tokens. [!] Taxa: 2000 Tokens.
 3. 8 points
  ☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆ Hi Everybody! Welcome to Marvel Universe[2] Popularity Contest devoted to the characters from the marvel universe series . Tell me in the comments if you want to tag you in the future battles The Rules are simple: -Two characters are randomly chosen from the list and you vote for the character you like more. -You need to make your answer clear (name and why). -If you don't know the characters its fine, you can choose one just by looking at the cover battle. -Voting takes 7 days and then i will post another battle. -If you're answer is similar to the winning character 10 times you are awarded with our special Marvel Universe Award : Let the contest begin! ☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆ Round 1 : War Machine vs Volstagg My vote goes to War Machine. TAGS: @Maxwell'' / @JokerISHere / @Eizyah / @ღCatalinaღ / @[email protected] / @★Cosmina★ / @Mr.JoJo. / @乡BONZO/ @Cristinaaa / @Florina / @Hardix / @Gabi Power ★ / @Gabriel:> / @dariius / @cactusiNio / @Ash Sorin / @Giraffe / @Lukarei123 / @Alex xD @ Indungi / @blabb / @.Americanu. / @Hardix / @20Mike / @NaRuTo UzUmAkY / @capsunica / @Simonaq / @✕ Matei ✕ / @Awesome / @ChillGirl / @Harian / @PuFuL3T3 / @LuffY king of sea / @Joosh. ▲ / @bioXid / @KeyAoox | Aoki / @007 ✔ / @maddaliN® / @✗ v1ktor ✗ / @N ᴀ ʀ ᴜ ₃ Ƭ σ O ⭐ / @Coduri.Da / @~ shoto / @Urek Mazino / @k1dz0r06 / @J0k3r! ▲
 4. 8 points
  data viitoare ai grija ca putrezesti
 5. 7 points
  Nick: MaxwellMinereu (link gametracker - 100 minereu minim): https://www.gametracker.com/server_info/89.40.233.101:27015/top_players/?query=MaxwellVarsta (poza cu 6 Primele CNP DIN Cifre): Am 17. (502101)De ce doresti Helper ?: Sa ajut serverul etc.. Ca si pana acum :DCu ce VEI AJUTA de server-ul DACA ?: primesti this functie: Codati, slay/kick/ban celor care incalca reg.Cate minereu / zi te joci pe serverul? (nu afk / spec): Saptamana asta nu prea am jucat ca n-am avut net 2 zile, dar cam 200 minute pe zi. Ai avut tangente cu admini / playeri? Dacă da, de ce ?: Nu, toti sunt fratii si surorile mele :P Va iubesc ba!Ai citit regulamentul (general și al adminilor) ?: Dap.
 6. 7 points
  Winners list for Marvel Universe Versus [2] : ☆ -Criss- - 1 point (War Machine) ☆ Simonaq - 1 point (War Machine) ☆ dariius - 1 point (War Machine) ☆ capsunica - 1 point (War Machine) ☆ Maxwell" - 1 point (War Machine) ☆ Cristinaaa - 1 point (War Machine) ☆ Gabi Power ★ - 1 point (War Machine) ☆ Gabriel:> - 1 point (War Machine) ☆ Alex xD @ Indungi - 1 point (War Machine) ☆ 20Mike - 1 point (War Machine) ☆ Joosh. ▲ - 1 point (War Machine) ☆ ღCatalinaღ - 1 point (War Machine) ☆ JokerISHere - 1 point (War Machine)
 7. 7 points
  Anime: The Furious Yama 2 AMV/Opening:
 8. 7 points
  Salut, te-as sfatui sa incerci sa intri in regedit (Windows + R > regedit.msc), si te duci la registrul HKEY_CURRENT_USER\Software\Valve. Dai extend pe Valve si stergi registrul "Half-Life" (click dreapta - Delete, , Stergerea registrului poate cauza schimbarea rezolutiei jocului si alte setari ale lui, va trebui sa iti refaci setarile video din joc). Aceasta problema am intalnit-o si eu in trecut si solutia aceasta mi-a fost de ajutor.
 9. 7 points
 10. 7 points
  Bravo baieti sunteti cei mai tari , nu stiam ca adminul pentru voi inseamna acces la grab la unberslab sau alte comenzi de genul, eu stiam ca ati luat admin ca sa ajutati serverul nu sa stai in 2,3 comenzi care nici macar nu ar fi trebuit sa le aveti, dar eu si vlad fiind baieti buni am zis hai sa va dam totusi cat de cat, dar nah asa este noi am ramas de prosti, si nu vreau sa va aud ca veniti cu comentarii gen tu nu intelegi bandit sau nush ce, pentru ca asta e realitatea pentru un “ de grab” faceti tam tam inloc sa va bucurati ca aveti acces la ban, slay, kick, gag, astea care sunt cel mai importante si care definesc un acces de admin sariti in sus pentru ceea ce nu trebuia sa va dau din prima, dar lasa asa ca rezolvam noi tot, pana maine serara toti cei care ati luat up si admin si aveti admin doar pentru grab va astept cu demisia, cat ally despre tine ma asteptam ca tu sa intelegi dar asta este, multumim pentru timpul petrecut cu noi a fost o placere sa te avem printre noi, numai bafta si bine in continuare. Demisie acceptata.
 11. 7 points
  War Machine - 13 Volstagg - 1 ☆ War Machine WINS ! ☆ Winner Points here -> Round 2 : Ebony Maw vs Proxima Midnight My vot goes to Ebony Maw. TAGS: @Maxwell'' / @JokerISHere / @Eizyah / @ღCatalinaღ / @[email protected] / @★Cosmina★ / @Mr.JoJo. / @乡BONZO/ @Cristinaaa / @Florina / @Hardix / @Gabi Power ★ / @Gabriel:> / @dariius / @cactusiNio / @Ash Sorin / @Giraffe / @Lukarei123 / @Alex xD @ Indungi / @blabb / @.Americanu. / @Hardix / @20Mike / @NaRuTo UzUmAkY / @capsunica / @Simonaq / @✕ Matei ✕ / @Awesome / @ChillGirl / @Harian / @PuFuL3T3 / @LuffY king of sea / @Joosh. ▲ / @bioXid / @KeyAoox | Aoki / @007 ✔ / @maddaliN® / @✗ v1ktor ✗ / @N ᴀ ʀ ᴜ ₃ Ƭ σ O ⭐ / @Coduri.Da / @~ shoto / @Urek Mazino / @k1dz0r06 / @J0k3r! ▲
 12. 7 points
  Update => Cine va face cerere de demisie va fi accepta pe loc fara nici o discutie, si nu se va mai putea revenii cu ideea ca am facuto la nervi sau alte motive, ai facut cererea de demisie primesti remove, daca vei vrea iar acces trebuie sa incepi iar cu o noua cerere de helper dar va trebui activitate minim o saptamana inainte de a face cererea.
 13. This post cannot be displayed because it is in a password protected forum. Enter Password
 14. 6 points
  Hello, with 13 votes the winner is Pikachu. Tokens will be added soon by @Joosh. ▲ 1 Point for who answered Pikachu. ______________________________________ BATTLE _______________________________________ ROUND #3 - Charizard VS Venisaur ______________________________________________________________________________________ I count on your participation, good luck. //TAGS// (if you don't want to be mentioned send me an pm) @Maxwell'' / @JokerISHere / @Eizyah / @ღCatalinaღ / @HypedPika / @[email protected] / @★Cosmina★ / @Mr.JoJo. / @乡BONZO/ @Cristinaaa / @Florina / @Hardix / @Gabi Power ★ / @Gabriel:> / @dariius / @cactusiNio / @Ash Sorin / @20Mike / @NaRuTo UzUmAkY / @capsunica / @-Criss- / @✕ Matei ✕ / @Awesome / @ChillGirl / @Simonaq / @Harian / @PuFuL3T3 / @LuffY king of sea / @Tweedle/ @bioXid / @KeyAoox | Aoki / @007 ✔ / @renegade⁶⁹ / @Glitch™ / @somebody v2.0 / @blackmagic / @maddaliN® / @Honored / @✗ v1ktor ✗ / @N ᴀ ʀ ᴜ ₃ Ƭ σ O ⭐ / @Coduri.Da / @~ shoto / @Urek Mazino / @k1dz0r06 / @J0k3r! ▲
 15. 6 points
  Cum am zis , este timp si pot si dovedi asta , plus era doar un player in spate. Suferinta nu vine de la slay , vine de la atitudinea ta si faptu ca refuzi sa iti asumi responsabilitatea, ai facut o greseala si o tii pe ata cu tot cu superioritate. Hai sa iti dau un exemplu poate intelegi situatia, bineinteles nu se compara situatiile , doar principiul ii acelasi. Daca un politist ajunge la un bar sa zicem, si vede ca se cearta doi oameni, se duce direct sa ii il puna in catusi pe unu din ei? poate prima oara o strigat unul din ei "arestati-l" si el asta face cat de repede posibil ca sa rezolve problema. Daca dupa ce a facut ce a facut afla ca defapt omu pe care l-a pus in catuse nu a avut nicio vina, oare trebe sa zica "pai stii , ii si vina ta ca daca nu ziceai nimic chiar daca nu ai facut nimic gresit nu se ajungea la asta" ? Nu vezi ca problema ii ca mi-ai dat slay fara motiv si nu ti-ai cerut scuze cand ti-am si aratat clar ce si cum se poate ? faza cu "pt slay nu se face reclamatie" ii o chestie foarte interesanta, deci atata timp cat tu nu dai ban fara motiv , poti da slay si gag si mute fara motiv? atata timp cat un politist nu impusca un om la intamplare , ii poate injura, bate sau detine? Principii omule , nu le ai , prea multi admini nu le au , si am vazut asta cand m-am uitat la restu reclamatiilor de pe forum , adminii pe ze cam au dreptu la absolut orice, si ei au mereu dreptate, si daca gresesc cumva vina pica tot pe playerii care au respectat/nu au incalcat nicio regula. Am stiut clar de cand am venit sa fac reclamatie ca cel mai probabil o sa fie ignorata. Da cine stie, poate se trezesc niste neuronii pe undeva si intelegi si tu , si ownerii ce ai facut , si ce fac altii. Pe o parte ai dreptate , ii un simplu slay , problema sta altundeva , si daca nu o vezi tu/ownerii dupa toata discutia asta, ii clara situatia de pe server Edit: intre nu prea mai au timp , si nu au timp ii o diferenta cam mare , nus de tine da nu mereu ajung playerii lifturile de genu , ca nu prea au timp daca nu joaca destul de bine , atunci de ce nu se da slay? ca eu oricum ma uit la situatia asta , nu ii vina mea , si cumva tu o vezi ca fiind doar vina mea
 16. 6 points
  Multumim ca ai apelat la noi ! Conform verdictelor oferite de echipa Overwatch, verdictul final este: Clean Multi nu au putut viziona demou-l din cauza unor modele care nu le aveau...!
 17. 6 points
  Numele jucatorului suspectat: Vanchu Concluzie: La inceperea vizinoarii demo-ului am avut o erroare din partea demo-uli *Added 1019 resources. WARNING! Downloading "sound/csgoclassy/graffiti.wav" failed . Model models/agents/leet_muhlik/leet_muhlik.mdl not found and not available from server Cannot continue without model models/agents/leet_muhlik/leet_muhlik.mdl, disconnecting.* Multumim ca ai apelat la echipa *Overwatch*
 18. 6 points
  Virginia Potts - 13 Jane Foster - 2 ☆ Virginia Potts WINS ! ☆ Winner Points here -> Round 4 : Yondu Udonta vs Wasp My vote goes to Wasp. TAGS: @Maxwell'' / @JokerISHere / @Eizyah / @ღCatalinaღ / @[email protected] / @★Cosmina★ / @Mr.JoJo. / @乡BONZO/ @Cristinaaa / @Florina / @Hardix / @Gabi Power ★ / @Gabriel:> / @dariius / @cactusiNio / @Ash Sorin / @Giraffe / @Lukarei123 / @Alex xD @ Indungi / @blabb / @.Americanu. / @Hardix / @20Mike / @NaRuTo UzUmAkY / @capsunica / @Simonaq / @✕ Matei ✕ / @Awesome / @ChillGirl / @Harian / @PuFuL3T3 / @LuffY king of sea / @Joosh. ▲ / @bioXid / @KeyAoox | Aoki / @007 ✔ / @maddaliN® / @✗ v1ktor ✗ / @N ᴀ ʀ ᴜ ₃ Ƭ σ O ⭐ / @HypedPika / @Coduri.Da / @~ shoto / @Urek Mazino / @k1dz0r06 / @J0k3r! ▲
 19. 6 points
  Anime: Tower of God AMV/Opening:
 20. 6 points
  Update: -Adaugarea unui departament special pentru proiectele comunitare.
 21. 6 points
  As avea rugamintea cand se mai intampla sa fiti penalizati randomly de bot ca ati fi fost 'inactive' sa faceti topic in sectiune sau PM pe Forum ori DM pe Discord... vad ca problema este a inceput sa fie destul de frecventa si nu inteleg unde e buba inca. Revin cu un reply cand rezolv in dorinta sa astept feedback de la voi.
 22. 6 points
  Anime: Tower of God AMV/Opening:
 23. 6 points
  Prima mea incercare de a transforma propriul desen in unul realistic, utilizand doar Ps.
 24. 6 points
  Anime: Naruto AMV/Opening:
 25. 6 points
  Release Notes for 6/10/2020 [GAMEPLAY] – Added the ‘Boost Player Contrast’ advanced video setting, which improves the legibility of players in low contrast situations. [AGENTS] – Adjusted some agent textures for improved visibility. [MISC] – Adjusted dropped C4 collision geometry. – Fixed Danger Zone drone pilot camera getting stuck when drone received burn damage. – Added Desert Eagle shell eject event for last bullet fired. [RENDERING] – Minor texture streaming optimizations. [MAPS] Overpass: – Removed large ivy-models near bathrooms by A site – Removed thin windows in bathrooms by A site – Removed bicycle by picnic by A long – Brightened up connector tunnel – Brightened up T spawn – Added nice stone trims Dust2: – Flipped B site doors – Simplified background when looking from B tunnels towards truck in mid – Changed fog start distance from 1000 to 512, changed max density from .2 to .4 – Raised windows by A site ramp to make characters stand out more Mirage: – Removed trash pile at top of mid – Trimmed plant by T spawn, towards apartments – Boosted light in market window – Fixed silent dropdown bug from B site balcony – Changed angle of ladder in ladder-room Inferno: – Trimmed ivy by CT spawn towards A site arch – Fixed CSM shadow from tower in mid Train: – Added new train bumper model with flat top Cache: – Replaced ladder to sniper’s nest with a box – Cleaned up several important angles. (Thanks LangeThorup!) – Added 1v1 Arenas – Replaced cargo containers with new model for improved performance – Visibility improvements in T entrance to A Main (Thanks Slender_CS!) – Fixed unwanted/unintuitive wallbang in Mid Shed – Subtle color tweaks – Various clipping fixes – Optimizations
 26. 6 points
  Andrew Lincoln - 9 Jeffrey Dean Morgan - 7 ☆ Andrew Lincoln WINS! ☆ Winner Points here -> ROUND 13: Will Smith VS Martin Lawrence My vote goes to Will Smith. Tags:@Maxwell'' / @JokerISHere / @Eizyah / @[email protected] / @★Cosmina★ / @Mr.JoJo. / @乡BONZO/ @Cristinaaa / @Florina / @Hardix / @Gabi Power ★ / @Gabriel:> / @dariius / @cactusiNio / @Ash Sorin / @Giraffe / @Lukarei123 / @20Mike / @NaRuTo UzUmAkY / @capsunica / @✕ Matei ✕ / @Awesome / @ChillGirl / @Harian / @PuFuL3T3 / @LuffY king of sea / @Tweedle/ @bioXid / @KeyAoox | Aoki / @007 ✔ / @renegade⁶⁹ / @Glitch™ / @somebody v2.0 / @blackmagic / @maddaliN® / @Honored / @✗ v1ktor ✗ / @N ᴀ ʀ ᴜ ₃ Ƭ σ O ⭐ / @Coduri.Da / @~ shoto / @Urek Mazino / @k1dz0r06 / @-Criss- / @J0k3r! ▲
 27. 6 points
  2 vipi daca dau arme la Tero e suficient, nu trebuie toți vipii sa dea arme ca sa evitam ping-ul. Dar dacă nu mai dai pe server, normal că nu ai de unde sa stii, poate nici nu făceai reclamația asta. T/C
 28. 6 points
  @FantasticuL- [Joined 07.06.2020] s-a alaturat echipei Overwatch, bun venit in echipa! @#R E V Oᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ- [Joined 07.06.2020] s-a alaturat echipei Overwatch, bun venit in echipa! WELCOME !
 29. 6 points
 30. 5 points
  Nickname jucător suspectat: Child Link demo (doar http://www.mediafire.com/): https://www.mediafire.com/file/ng0c09nudjrwzgg/child.dem/file Mărime demo (MB): 11.38 MB Server (obligatoriu): eSports.Indungi.Ro Serverul folosește plugin de oprire a flash-urilor din partea coechipierilor?: Da Ați căutat în BLACKLIST jucătorul?: Nu Alte detalii: Decideti voi!
 31. 5 points
  Nume reclamant: G L 0 R 1 Nume admin reclamat: th3flaCe admini au mai fost on?: Keep , beat box Motiv: farming Dovada (poza, demo, video youtube): https://www80.zippyshare.com/v/EhUizFjk/file.html / https://www80.zippyshare.com/v/iUipilOB/file.htmlAlte informatii (optional): Nu se ducea sa fie afk , altfel nu mai incepea sa traga .
 32. 5 points
  Salut, iti multumim ca ai apelat la echipa Overwatch! Numele jucatorului suspectat: Child Numele hartii: de_dust2 (inchisa doar pentru lung si scara) Runda 1: Merge pe lung, arunca doua grenazi, sare in groapa, face doua fraguri si moare. Runda 2: Aceeasi schema cu groapa, face cateva fraguri si ia runda. Runda 3: Asteapta la cutia de la scara, sare baza CT si face un kill, dupa care moare. Concluzie: Jucatorul trage in rafale sau glont cu glont, joaca bine, uneori cu shift, dar nu am vazut nimic suspect la el. Verdict final: CLEAN !
 33. 5 points
  Salutare, multumim ca ai apelat la echipa Overwatch. Nume suspect: Child Mapa jucata: de_dust2 Runda 1: Nimic foarte suspect, merge pe A lung arunca flash, face 1 frag destul de fortat, il vede pe celalalt pe dreapta ii arunca bomba, trage in el dupa care face frag si moare - CLEAN Runda 2: Se duce la fel ca in prima runda, arunca 2 flashuri, aici tinta cam sare pe capul oponentilor, toate fragurile pe care le face sunt facute foarte urat tinta se duce pe cap - SILENT AIM Runda 3: Sta ascuns mare parte din runda nu face nimic, dupa care il aude si sare pe el jos dar la fel tinta sare inaintea lui, il omoara si dupa aia moare si el - SILENT AIM Concluzia: Dupa ce m-am uitat de mai multe ori la demo: Jucatorul se foloseste de silent aim, din prima runda mi-a ridicat niste semne de intrebare cum s-au dus gloantele alea pe cap, stilul lui de joc poate pare clean dar un codat oricat ar incerca sa ascunda tot se vede. Chiar daca incearca el sa joaca cu flash si bombe, tot se observa, nu are cum altfel. In runda a 2-a si mai rau, in toate fragurile pe care le face tinta ii se duce pe cap foarte suspect, se descurca totusi sa mascheze SILENT AIM, iar in a 3-a runda la fel, in singurul frag pe care il face e la fel sare tinta dupa care sare si el dupa ea Verdict: SILENT AIM !
 34. 5 points
  What is the Interview project [?] Ce este proiectul Interviews [?] ENG: It is the main get to know and interview project of administrative personnel and staff too. Each Indungi Administrator will receive an interview, every week, till I finish each one will have an active interview. After getting done with the Indungi Administration, I will proceed to the Staff, and then each one of you will have the posibility to get an interview by request. ROM: Este principalul proiect de cunoastere si intervievare a personalului administrativ, respectiv a staff-ului. Fiecare dintre Administratorii Indungi vor primi cate un interviu, odata pe saptamana, pana cand fiecare dintre ei vor avea un interviu activ. Dupa terminarea interviurilor cu Administratia Indungi, voi merge mai departe catre Staff, iar apoi fiecare dintre voi va putea face o cerere de interviu. Who are the reporters [?] Cine sunt reporterii [?] ENG: For project start, I am the only one that will interview the Administrativ personnel, but ongoing, everyone who wish to interview users, will submit an interview test with me and if it's good I will post it on the category with a POLL attached and other users will vote if he will receive the reporter role. ROM: Pentru inceput, momentan, doar eu voi intervieva personalul Administrativ, pe parcurs, orice doritor va sustine un test cu mine si daca consider ca este pregatit, voi posta interviul lui pe categorie, iar ceilalti utilizatori vor decide prin intermediul unui POLL daca acesta va primi functia de reporter pe categorie. ENG: More details in upcoming topics. ROM: Mai multe detalii in topicurile ce urmeaza.
 35. 5 points
  Winners list for Marvel Universe Versus [2] : ☆ -Criss- - 3 points (War Machine/Ebony Maw/Virginia Potts) ☆ Simonaq - 3 points (War Machine/Ebony Maw/Virginia Potts) ☆ Hardix - 1 point (Virginia Potts) ☆ dariius - 1 point (War Machine) ☆ capsunica - 3 points (War Machine/Ebony Maw/Virginia Potts) ☆ Maxwell" - 3 points (War Machine/Ebony Maw/Virginia Potts) ☆ Cristinaaa - 1 point (War Machine) ☆ Gabi Power ★ - 2 points (War Machine/Virginia Potts) ☆ Gabriel:> - 3 points (War Machine/Ebony Maw/Virginia Potts) ☆ Alex xD @ Indungi - 2 points (War Machine/Virginia Potts) ☆ 20Mike - 2 points (War Machine/Virginia Potts) ☆ Joosh. ▲ - 1 point (War Machine) ☆ ღCatalinaღ - 2 points(War Machine/Virginia Potts) ☆ JokerISHere - 3 points (War Machine/Ebony Maw/Virginia Potts) ☆ 乡BONZO - 1 point (Ebony Maw) ☆ PuFuL3T3 - 1 point (Ebony Maw) ☆ Lukarei123 - 1 point (Virginia Potts) ☆ KeyAoox | Aoki - 1 point (Virginia Potts)
 36. 5 points
  Salut, iti multumim ca ai apelat la echipa OVERWATCH! Nume suspect: [x] Vanchu Mapa jucata: de_dust2x2 Demo 1 Runda 1: In prima runda si foarte scurta nu am depistat nimic suspect = curat! Runda 2: Nu cred sa aiba wall sau aim asa cum este reclamat, cel putin pana acum nu am vazut nici o faza care sa fie convingatoare de acest lucru = curat! Runda 3: In runda asta nimic suspect, are cateva fraguri dar sunt curate, nu a sarit tinta sau altceva.... = curat! Demo 2 Runda 4: Nici acum nu am vazut nimic suspect = curat! Runda 5: O runda curata, fara faze dubioase = curat! Runda 6: Nu am depistat nimic concret in speranta sa aiba vreun cod... = curat! Concluzie: In urma vizualizarii acestor doua demo-uri, am ajuns la concluzia ca suspectul nu foloseste nici un cod, mie asa mia lasat impresia...nimic suspect ! Verdict Final: Curat!
 37. 5 points
 38. 5 points
  Anime: Shironeko Project: Zero Chronicle AMV/Opening:
 39. 5 points
  The official website for Yashahime: Princess Half-Demon (Han'yō no Yasha Hime), the new anime spinoff of Rumiko Takahashi's Inuyasha series, revealed on Monday that the fall anime will air on the YTV/NTV network on Saturdays at 5:30 p.m. JST (4:30 a.m. EDT). In addition, the InuYasha: The Final Act anime series will start reairing in YTV's late-night Manpa timeslot on Mondays in the Kansai area on June 29. Each episode of InuYasha: The Final Act will then stream for free for one week in Japan on the YTV MyDo!, TVer, and GYAO! services. Viz has the rights "to the digital streaming, EST, and home video" of the anime in North and Latin American territories. Teruo Sato (Inuyasha episode director) is directing the anime at Sunrise, and Katsuyuki Sumisawa is in charge of the series scripts after doing the same for Inuyasha and Mobile Suit Gundam Wing. Takahashi herself is credited as the main character designer, with Yoshihito Hishinuma (Yakitate!! Japan, City Hunter: Shinjuku Private Eyes) returning from Inuyasha to adapt her designs for animation. Kaoru Wada (3x3 Eyes, Battle Angel, The File of Young Kindaichi) is also back from Inuyasha to compose the music. Source:AnimeNewsNetwork
 40. 5 points
  The official website for Toei Animation's Healin' Good Precure anime announced on Monday that Suzuko Mimori will join the anime's cast as Cure Earth (seen left below)/Asumi Fūrin (right). Mimori describes the characters as "gentle, calm, and a little mysterious." Kanako Miyamoto's "Everybody☆Healin' G'Day" will be the new ending theme song (with a new ending animation sequence) to accompany the new character's debut. The song's single with Rie Kitagawa, Machico, and Miyamoto's image song "Let's Te to Te de Kyun!" will go on sale on September 9. In addition, a character single will debut on July 22 with Mimori's Asumi character song, the four main voice actresses' "Ready Steady → Precure!!" and the four main voice actresses' cover of the opening theme song "Healin' Good♥Precure Touch‼" The anime will resume airing new episodes on June 28 with the 13th episode. The anime has been delaying new episodes due to the spread of the new coronavirus disease (COVID-19). Instead of airing episode 13 on April 26, the series reaired episode 1, and it has been reairing episodes ever since. The Healin' Good Precure anime premiered in Japan on February 2. The Eiga Precure Miracle Leap: Minna to Fushigi na 1-nichi (Everyone and the Mysterious 1 Day) anime film was originally slated to open on March 20, but was delayed in order to help curb the spread of COVID-19. The film was rescheduled to May 16, but has since been delayed until further notice. Toei Animation series One Piece and Digimon Adventure also announced on Friday that new episodes will resume on June 28. Source:AnimeNewsNetwork
 41. 5 points
  Both Viz Media and Shueisha added Kei Kamiki's Magu-chan: God of Destruction (Hakaishin Magu-chan) in English on their respective Shonen Jump and MANGA Plus services in English on Monday. The manga launched in the 29th issue of Shueisha's Weekly Shonen Jump magazine in Japan on the same day. Shueisha describes the manga: The God of Destruction Magu Menueku has been summoned by the Chaos Cult. Humanity's last hope is the honorable Holy Knights! The battle to save mankind...took place hundreds of years ago... But now a girl out in the country named Ruru releases the legendary god of destruction who had been trapped in a magical jewel! Will the natto-eating, destruction beam-blasting Magu-chan fill the world with complete chaos? This heart-warming, destructive comedy series is ready to explode onto the scene! Source:AnimeNewsNetwork
 42. 5 points
  Salut, Numele jucatorului suspectat: neo Mapa pe care s-a jucat: de_dust2 DEMO: Runda1: Pleca pe lung si asteapta inamicii sa vina, vede ca a murit un coechipier la scara si se intoarce inapoi, se mai plimba putin scara/x1 apoi face un frag la scara si moare Runda2: Pleaca scara unde aude un inamic, trage 2 gloante cu deagle dar nu-l omoara(apoi inamicul se retrage), sare jos si intra in tunel unde spre x2 face un frag apoi continua spre spawn dar se intoarce inapoi prin tunel/scara spre x1 unde s-a plantat bomba unde mai face un frag apoi moare pe lung. Runda3: Pleaca scara unde este omorat Runda4: E afk Concluzie: Din punctul meu de vedere suspectul "neo" nu s-a folosit de coduri pe parcursul acestui demo. Vedict final: Clean Iti multumim ca ai apelat la echipa Overwatch!
 43. 5 points
  A Haunted House
 44. 5 points
  Multumim ca ai apelat la noi ! Conform verdictelor oferite de echipa Overwatch, verdictul final este: Clean
 45. 5 points
  Anime: The King's Avatar AMV/Opening:
 46. 5 points
  Anime: The God of High School AMV/Opening:
 47. 5 points
  Codemasters rolled out a new trailer today to announce that the rally racing sim Dirt 5 will be out on October 9, but it doesn't feature the game's high-powered racing machine or white-knuckle courses. Instead, it takes a closer look at the game's story mode, which will feature voice actors Troy Baker and Nolan North. Baker will play the role of Alex "AJ" Janicek, a rallying superstar who becomes the player's mentor in Dirt 5's career mode, while North will portray Bruno Durand, a cold, calculating dominator who will fill the role of nemesis. But he's not just a cartoon villain. "Bruno was a fascinating character to play, because if you take him at face value, he's driven by the need to win," North says in the video. "They put together such together such a detailed and interesting background for Bruno." The story will be told through a series of in-game podcasts hosted by real-world automotive podcasters Donut Media that will follow the player as an up-and-comer on the rally scene, with breaking news, interviews, and "big-time pot-stirring." The five-chapter career mode will be the biggest in the history of the series, Codemasters said in a recent career mode deep dive. "Each chapter offers multiple paths for the player to take, meaning you can choose which events you want to participate in through the chapter. If you want, you can still race in everything there is to offer, which is over 130 events across nine different race types, featuring every location in DIRT 5," it explained. "Complete races to open new events in the chapter; the higher you place, the more Stamps you will earn. A certain amount of Stamps are needed to unlock the Main Event of each chapter, so the better you perform, the quicker you can progress. Main Events are the conclusion of each chapter and a tougher test for the player. Finish third or above to move onto the next chapter. But that’s not all. Complete certain objectives throughout Career events to unlock secret Throwdowns, where you go one-on-one with a fierce challenger in epic events." Dirt 5 will be available on PC via Steam and Stadia. To find out more, hit up dirtgame.com. Source:PCGAMER
 48. 5 points
  After making a committment to Black Lives Matter and racial equality, publisher Electronic Arts is now tackling player toxicity at large. The company has unveiled its "Positive Play" charter, an updated set of guidelines for player behaviour for all of its games, services and platforms such as forums. The charter itself is pretty basic stuff—so basic in fact it's a bit surprising some what's in it didn't exist before. Guidelines include "don't be a jerk," "provide useful feedback," and "maybe think twice before posting that". The charter also outlines what kinds of content are deemed inappropriate, and what language you should use while playing with others. Violation of the rules will result in short-term bans, and banned users will receive an email explaining why the action was taken. Repeat offenders can expect to be banned permanently. While none of this is unusual, it's still nice to see EA set some ground rules in clear language. The accompanying news post on the official EA website is a bit more interesting, as it talks about the specific measures that will be taken to help ensure toxicity can be curbed. "We have created new ways for players to report abuse, improved our internal escalation policy to deal with harmful behavior in our games, and created new training programs for our own internal teams that are working directly with our communities," the post says. It also mentions EA has established a player council to make its gaming communities more pleasant, although no details have been provided on what the council looks like and how it's set to achieve that. Works seems to have already begun, as EA teams have removed "more than 3,500 player-generated assets from our games—inappropriate and hurtful names and language—and took action with the players that had posted the content." The post also stresses that these measures are a long-term commitment, and measures will be evaluated and tweaked if necessary. You can find the Positive Play charter on the EA website. Source:PCGAMER
 49. 5 points
  Anime: One Piece AMV/Opening:
 50. 5 points
  Crunchyroll announced on Wednesday that it will stream the Rent-A-Girlfriend anime worldwide except in Asia as part of the summer 2020 season. Crunchyroll describes the story: Kinoshita Kazuya is a 20-year-old failure of a college student. He managed to kiss his girlfriend once, but was dumped after a month. "Ugh... Damn it. I never want to go through that again." Completely spiteful, Kazuya uses a certain method to date a girl. He goes to their meeting place and suddenly hears,"You're Kazuya-kun, right?" A beautiful girl brushing her long, black hair behind her ear was there, smiling at him. Her name was Mizuhara Chizuru. Something real is born after just a single rental! A reckless rom-com filled with love and excitement is about to begin! The television anime of Reiji Miyajima's Rent-A-Girlfriend (Kanojo, Okarishimasu) manga will premiere on the Animeism programming block on MBS, TBS, and 26 other network affiliates on July 10 at 25:25 (effectively, July 11 at 1:25 a.m.). Kazuomi Koga (Rainy Cocoa, Welcome to Rainy Color) is directing the anime at TMS Entertainment, and Mitsutaka Hirota (Anime-Gataris, Nanbaka, The Prince of Tennis II) is supervising the series scripts. Kanna Hirayama is designing the characters, and HYADAIN is composing the music. The staff also includes color key artist Fumiko Ishiguro, art director Minoru Akiba, compositing director of photography Shintaro Sakai, and editor Yumiko Nakaba. The female rock band The Peggies perform the opening theme song, while Singer halca performs the ending theme song. Both The Peggies and halca created their songs expressly for the anime. Miyajima launched the manga in Kodansha's Weekly Shōnen Magazine in July 2017. Kodansha Comics is publishing the manga in English. Source:AnimeNewsNetwork

Despre noi

Suntem o comunitate aparuta in anul 2010 ce are ca scop sa prezinte si sa aduca in calculatoarele voastre socializare, competitie, public si foarte multa actiune. Alatura-te celor 200.000 de membri iar impreuna vom dezvolta cat mai mult termenul de 'comunitate'

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.